SEMINÁŘ "ZELEŇ V KRAJINĚ"

Dne 17. dubna 2018 se konal, pod záštitou Místní akční skupiny Dolní Morava, seminář na téma "Zeleň v krajině", které se zúčastnili i zástupci členských obcí DSO Hodonínsko. Hlavním tématem semináře byla zeleň v krajině a aktuální dotační možnosti  na výsadbu stromů a zeleně v obcích.

Přednášejícími na semináři byli odborníci z oblasti životního prostředí a oboru zahrádkářství a ovocnářství. S praktickým příkladem obnovy zeleně a výsadeb v obci vystoupila senátorka Anna Hubáčková z Ratíškovic. O vlivu vegetace na sucho a erozi promluvil prof. Boris Krška. Ing. Jitka Schneiderová objasnila postup zpracování projektových žádostí a ukázala příklady z praxe, týkající se výsadby krajinné a sídelní zeleně v okolí. Ing. Pavel Fišer na závěr představil dotační programy životního prostředí z národních, krajských a dalších zdrojů.

1
10
11
2
3
6
7
8

Tagy: seminář