Zpravodaj Zvony Podluží č.14

Vyšlo již 14 číslo regionálního zpravodaje "Zvony Podluží", téma "Historie a 1.sv. válka na Podluží".

K přípravě se opět sešla redakční rada složená ze zástupců všech 15 členských obcí. Jednotlivé obce popisují v článcích jak historii své obce, tak jaký význam pro ně měla 1.sv válka, kdy si připomínáme sté výročí od jejího vypuknutí. Dále se dočtete informace o Regionu Podluží, Místní akční skupiny Dolní Morava a dalších partnerů regionu. Součástí je také aktualizovaný kalendář akcí v regionu a výběr z regionální fotogalerie. Také byl přidán přehled výrobců krojů v Regionu Podluží.