• IROP
  • IROP aktuálně

IROP aktuálně ...

Vyhlášení výzvy č. 5 IROP - Sociální infrastruktura

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. vyhlašuje dne 21.11.2018 Výzvu č. 5 Sociální infrastruktura k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Na tuto výzvu byla alokována částka 7.000.000,- Kč.

Budou podpořeny projekty na podporu Infrastruktury sociálních služeb, které se zaměřují na vybudování zázemí pro centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 21.11.2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21.11.2018, 14:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 22.2.2019, 14:00 hod.

Text výzvy č. 5 IROP

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Obecná pravidla IROP

Specifická pravidla IROP

Zápis ze 7. zasedání výboru

Projekty seřazené dle bodového hodnocení

  • Vytvořeno dne .

Vyhlášení výzvy č. 4 IROP - Infrastruktura ZŠ

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. vyhlašuje dne 21.11.2018 Výzvu č. 4  Infrastruktura ZŠ k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Na tuto výzvu byla alokována částka 12.704.350,- Kč.

Budou podpořeny projekty na podporu Infrastruktury základních škol:

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Datum vyhlášení výzvy MAS: 21.11.2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21.11.2018, 12:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 20.1.2019, 12:00 hod.

Text výzvy č. 4 IROP

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Obecná pravidla IROP

Specifická pravidla IROP

Zápis ze 7. zasedání výboru

Projekty seřazené dle bodového hodnocení

 

  • Vytvořeno dne .

Vyhlášení výzvy č. 3 IROP - Technika IZS

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlašuje dne 21.11.2018 Výzvu č. 3 Technika IZS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Na tuto výzvu byla alokována částka 18.355.700,- Kč.

Budou podpořeny projekty na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro výkon činností spojených s extrémním suchem.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 21.11.2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21.11.2018, 12:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 20.1.2019, 12:00 hod.

Text výzvy č. 3 IROP

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Obecná pravidla IROP

Specifická pravidla IROP

Zápis ze 7. zasedání výboru

Projetky seřazené dle bodového hodnocení

  • Vytvořeno dne .

Seznam obdržených žádostí IROP 1. a 2. výzva

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. zveřejňuje seznam obdržených žádostí do 1. výzvy IROP Sociální podnikání a 2. výzvy IROP Komunitní centra, které byly ukončeny 15. 8. 2018. Nyní probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti.

irop 1 a 2 seznam

  • Vytvořeno dne .

Semináře k výzvám IROP a OPZ

Semináře k aktuálně vyhlášeným výzvám IROP na sociální podnikání a komunitní centra a k výzvě OPZ na sociální podnikání proběhly v pátek 13. 7. 2018 v kanceláři MAS Dolní Morava. Žadatelé se na nich dozvěděli konkrétní informace k podání žádosti. Prezentace ze seminářů zveřejňujeme pod článkem. Výzvy IROP jsou otevřeny do 15. 8. 2018, výzva OPZ pak do 8. 8. 2018. Žadatelé mohou své záměry konzultovat s Ing. Blankou Přidalovou na telefonu 775 004 582.

Prezentace ze semináře IROP - Sociální podnikání

Prezentace ze semináře IROP - Komunitní centra

Prezentace ze semináře OPZ - Sociální podnikání

sociln podnikn 

 

  • Vytvořeno dne .

Seminář k 2. Výzvě IROP Komunitní centra

MAS Dolní Morava pořádá seminář k 2. Výzvě IROP na Komunitní centra. Seminář se uskuteční v pátek 13. 7. 2018 v 9:00 hodin v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně. Zájemci se mohou přihlašovat u Ing. Blanky Přidalové na telefonu 775 004 582.

seminar irop 2

Pozvánka pdf

  • Vytvořeno dne .

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz