Aktuálně z MAS

Informace k provozu MAS Jižní Slovácko

MAS Jižní Slovácko oznamuje, že vhledem k současné situaci a nastaveným opatřením jsou prostory regionálního centra, a tím i kanceláře MAS, uzavřeny. Činnost MAS omezena není, jednotliví pracovníci jsou vám nadále k dispozici on-line. Přejeme v rámci možností příjemné dny.

Zaměstnanci MAS

  • Vytvořeno dne .

Zakončení projektu "Dva regiony - jedna tvář"

MAS Jižní Slovácko v těchto dnech zakončila přeshraniční projekt z Fondu malých projektů Dva regiony – jedna tvář. Ten realizovala v minulém roce ve spolupráci s Resortem Piešťany. Cílem projektu bylo oživení cestovního ruchu v regionech na obou stranách hranice, navázání spolupráce  a propagace regionů. Největší položkou rozpočtu projektu bylo vybavení informačního místa v Regionálním centru v Hodoníně.  V těchto dnech bylo tedy dokončeno náročné vyúčtování celého projektu a dotační peněžní prostředky byly vyplaceny na účet MAS.

IMG 2221

  • Vytvořeno dne .

První setkání výběrové komise v roce 2020

Ke svému prvnímu setkání v roce 2020 se 5.3. sešla Výběrová komise. Na programu bylo věcné hodnocení 3. výzvy OP Životní prostředí. MAS Jižní Slovácko do této výzvy obdržela 2 projekty na veřejnou zeleň. Které obce se budou chlubit novými úpravami veřejných prostranství se veřejnost dozví po jednání Výboru MAS, který ohodnocené projekty schválí.

unnamed

  • Vytvořeno dne .

"Příběhy našich sousedů" - zapojení do projektu v rámci MAP II

V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Hodonín II jsme se zapojili do projektu „Příběhy našich sousedů“ s organizací Post Bellum. Do tohoto projektu se přihlásilo 7 škol v rámci ORP Hodonín a bylo vytvořeno celkem 11 týmů. Cílem projektu je prostřednictvím projektové výuky s využitím vzpomínek pamětníků reflektovat historii 20. století. Žáci zpracují příběhy pamětníků z okolí své školy či bydliště. Své práce veřejně představí na slavnostní závěrečné prezentaci, která proběhne v červnu. My jsme se zúčastnili úvodní hodiny s žáky ZŠ Vančurova. Na této hodině byli žáci seznámeni s tím, co je čeká a jak bude projekt probíhat.

IMG 20200306 082137
IMG 20200306 082201
IMG 20200306 082214

  • Vytvořeno dne .

Návštěva v rámci MAP II v ZŠ Ratíškovice

V rámci MAP II jsme zahájili návštěvy všech škol, se kterými spolupracujeme. Účelem návštěv je informovat ředitele škol o průběhu projektu, plánovaných aktivitách a zjistit jejich potřeby. Naše první cesta směřovala do Ratíškovic, kde nás přivítal pan ředitel Hanák a provedl nás novou přístavbou, ve které se nachází učebna jazyků, ručních prací, PC učebna a dílna k polytechnickému vzdělávání.

IMG 20200219 095628
IMG 20200219 095631
IMG 20200219 095632
IMG 20200219 095638
IMG 20200219 095641

  • Vytvořeno dne .

Slavnostní předání hasičské cisterny v Dubňanech

Po několikaletém "papírování" konečně vidíme výsledky (nejen) naší práce. Z dotačního titulu vypsaného naší MAS pořídilo město Dubňany novou cisternu a v pátek 14.2.2020 ji slavnostně předalo místní hasičské jednotce. Těšíme se na další zrealizované projekty.

20200214 110241
20200214 110257
20200214 110342
20200214 110721
20200214 111001
20200214 111121
20200214 111320
20200214 111500

  • Vytvořeno dne .

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz