• PRV
  • Program rozvoje venkova v ČR

Program rozvoje venkova 2014 - 2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 byl schválen Evropskou komisí dne 26. 5. 2015.

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků. Dotace na rozvoj venkova mají přispět také k udržitelnosti přírodních zdrojů, posílení zaměstnanosti venkova a k vyváženému rozmachu venkovských oblastí. Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).

Prostřednictvím Programu rozvoje venkova dojde k podpoře českého zemědělství v uvedeném období téměř 3,5 miliardy EUR (více než 96 miliard korun). Z toho bude 2,3 miliardy EUR (62 miliard korun) z unijních zdrojů a 1,2 miliardy EUR (34 miliard korun) z českého rozpočtu.

  • Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.
  • Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.
  • Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.
  • Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

Základní dokumenty:

Dokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Schéma podpor PRV 2014 - 2020  

202.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příručka pro zadávání veřejných zakázek  

580.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Finanční zdraví - výpočet finančního zdraví  

845.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Finanční zdraví - zjednodušený postup  

1.6MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Finanční zdraví - metodika výpočtu  

799.8KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Pravidla pro publicitu  

1019.4KB Stáhnout

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz