• PRV
  • Uzavřené výzvy
  • Výzva č. 5 - vyhlášena 10.3.2021

Výzva č. 5 - Program rozvoje venkova

logoleader lista 

Informace ke zrušení plánované výzvy č. 5 PRV

Vyhlášení 5. výzvy v PRV bylo plánovano dne 10.3.2021. Před samotným vyhlášením 5. výzvy byly obdrženy zcela zásadní informace, na jejichž základě Výbor MAS, po nezbytné konzultaci se SZIF a Ministerstvem zemědělství, rozhodl o okamžitém zrušení plánované 5. výzvy PRV a navrhl vyhlášení nové 6. výzvy PRV v předpokládaném termínu 1.4.2021.
Do nové výzvy bude navíc zařazena také Fiche Z – Základní služby a obnova vesnic.
Věříme, že tímto krokem, a souvisejícím posunutím vyhlášení další plánované výzvy na nový termín 1.4.2021, bude umožněno vyčerpání všech naší MAS svěřených prostředků z Programu rozvoje venkova v období 2014-2020.
Bližší informace vám sdělí kancelář MAS Jižní Slovácko.

znění zrušené výzvy níže


Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.

vyhlašuje 

Výzvu č. 5 v rámci Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

V této výzvě budou podpořeni zemědělští i nezemědělští podnikatelé. Výzva má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, potravinářských i nezemědělských podniků.

Celková alokovaná částka dotace pro Výzvu č. 5 je  3.606.216,- Kč

Žadatelé mohou předkládat své projekty v rámci Fichí:
I – Nezemědělské podnikání
M – Konkurenceschopné zemědělství
N – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Příjem žádostí probíhá pouze elektronicky přes Portál Farmáře a to v termínu od 10.3.2021 do 20.4.2021.

Text výzvy, vzory příloh a další dokumenty k Výzvě č. 5 najdete na této stránce níže v sekci dokumenty.

Zájemci o dotaci se mohou přihlásit na online Seminář k vyhlášené Výzvě č. 5, který se bude konat dne 25.3.2021 v 10.00. Přístup na online seminář bude žadatelům zaslán den před konáním online semináře, tedy 24.3.2021 na základě závazné přihlášky na seminář.

Kontaktní osoby:
Ing. Blanka Přidalová, tel. 775 004 582, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Petra Křivánková, tel. 776 742 622, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PŘÍRUČKY A MANUÁLY (klikněte pro stažení):

Metodika výpočtu finančního zdraví
Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele
Formulář pro posouzení finančního zdraví žadatele
Informace k přístupu do portálu farmáře
Postup pro vygenerování formuláře žádosti o dotaci
Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře žádosti přes portál farmáře
Zjednodušený postup pro podání hlášení o změnách přes portál farmáře
Postup pro nastavení emailové komunikace za účelem informování žadatele
Příručka pro zadávání veřejných zakázek  PRV
Příručka pro publicitu

Dokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Rozhodnutí SZIF o zrušení výzvy č. 5 PRV  

297.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Znění výzvy č. 5 - PRV  

272.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Mapa území MAS Jižní Slovácko  

194KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Fiche M - Konkurenceschopné zemědělství  

744.8KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Fiche N - Zpracování uvádění na trh zemědělských produktů  

664.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Fiche I - Nezemědělské podnikání  

555.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Pravidla 19.2.1. pro 5. výzvu  

2.2MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Vazba na opatření CLLD  

147.8KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

CZ NACE - klasifikace ekonomických činností  

215KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Vysvětlivky k CZ NACE  

928.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Interní postupy PRV MAS Jižní Slovácko pro 5. výzvu  

701.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č.1 k interním postupům PRV - Etický kodex  

221.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č.2 k interním postupům PRV - Přezkum hodnocení  

262.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie dle velikosti  

179.7KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Praktický příklad pro vyplnění prohlášení o kategorii podniku  

869.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Vzor přílohy spolupráce  

123.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Memorandum o spolupráci - VZOR  

227.5KB Stáhnout

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz