Výzva č. 1 - Program rozvoje venkova

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlásila dne 15.12.2017

Výzvu č. 1 v rámci Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků. Dotace na rozvoj venkova mají přispět také k udržitelnosti přírodních zdrojů, posílení zaměstnanosti venkova a k vyváženému rozmachu venkovských oblastí. Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF).

Aktuálně jsou vyhlášeny:
Fiche I - Nezemědělské podnikání,
Fiche M – Konkurenceschopné zemědělství,
Fiche N - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Celková alokace na tuto výzvu je 11.500.000,- Kč.

Struktura opatření SCLLD MAS Dolní Morava na období 2014 – 2020

Dokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příručka pro publicitu PRV 2014-2020  

1MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti  

1.5MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků  

177KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Praktický příklad - Prohlášení o zařazení podniku  

900.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

CZ - NACE číselník  

211KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příručka pro zadávání veřejných zakázek  

520.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Metodika výpočtu finančního zdraví  

938.2KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Výpočet finančního zdraví  

928KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Výzva ke stažení  

476.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Interní postupy MAS Dolní Morava pro PRV  

1.4MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Fiche I  

262.5KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Fiche M  

263.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Fiche N  

262.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020  

1.7MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Etický kodex MAS Dolní Morava, z.s.  

479.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Formulář pro vyřizování žádostí o přezkum rozhodnutí  

557.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha - vzor spolupráce  

267.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Pozvánka na seminář k 1. výzvě PRV  

171.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezentace ze semináře z 1. výzvy PRV  

1.3MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Žadatelé 1. kola výzvy PRV  

260.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy PRV  

237KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seznam vybraných žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy PRV - nové body  

155.9KB Stáhnout

Kontakty

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z.s.

Sídlo: 
Náměstí 177, 691 51, Lanžhot

Kancelář:
Regionální centrum města Hodonína 
Masarykovo náměstí 27
695 01 Hodonín

Konzultační hodiny:
Po-Pá  09:00 - 14:00
Konkrétní termín a čas konzultace si sjednávejte na základě telefonické domluvy.

info@jiznislovacko.cz
IČ: 26667401
BÚ: 1388896329/0800 Česká spořitelna a.s.

 

Ostatní kontakty

Zaměstnanci kanceláře MAS:

Ing. Blanka Přidalová
vedoucí kanceláře MAS
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
pridalova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 582


Ing. Petra Křivánková, Ph.D.
zástupce vedoucí kanceláře
vedoucí projektu MAPII pro ORP Hodonín
krivankova@jiznislovacko.cz
+420 776 742 622


Denisa Přibylová
analytik projektu MAPII
pribylova@jiznislovacko.cz
+420 775 004 581


Bc. Jan Prokeš
projektový manažer pro realizaci SCLLD
prokes@jiznislovacko.cz
+420 608 950 593


Hana Šupálková
Informační místo Regionálního centra v Hodoníně
info@regionalko.cz
+420 608 934 142


 

 

Vedení spolku

Předseda spolku:

Ing. Josef Smetana
smetana@jiznislovacko.cz
+420 777 328 052

předsedou spolku je společnost
Communal Servis & Consulting, s.r.o.
Hlavní 116, 69156 Hrušky
zastoupená Ing. Josefem Smetanou, jednatelem


Místopředseda spolku:

Bc. Patrícia Juráňová
p.juranova@gmail.com
+420 775 393 663

místopředsedou spolku je společnost
HANÁK sítotisk s.r.o.
IČ: 60739223
Nádražní 1695, 69603 Dubňany
zastoupená na základě plné moci Bc. Patrícií Juráňovou

IROP CZ RO B C RGB

EZFPRV


Milion stromu
NSMAS
SMARTEMAILING