• PRV
  • Uzavřené výzvy
  • Výzva č. 4 - vyhlášena 7.8.2020

Výzva č. 4 - Program rozvoje venkova

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. vyhlašuje 

Výzvu č. 4 v rámci Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

V této výzvě bude možné podpořit zemědělské i nezemědělské podnikatele, obce a spolky. Výzva má za cíl zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, potravinářských i nezemědělských podniků a zlepšit základní služby a obnovu vesnic.

Celková alokovaná částka dotace pro Výzvu č. 4 je 11 514 361,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí:
I – Nezemědělské podnikání
M – Konkurenceschopné zemědělství
N – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Z - Základní služby a obnova vesnic

Příjem žádostí probíhá pouze elektronicky přes Portál Farmáře a to v termínu od 10. 08. 2020 do 09. 09. 2020.

Text výzvy, vzory příloh a další dokumenty k Výzvě č. 4 najdete níže v sekci dokumenty.

Zájemci o dotaci se mohou přihlásit na Seminář k vyhlášené Výzvě č. 4, který se bude konat dne 13. 08. 2020 v 10.00 v zasedací místnosti Regionálního centra v Hodoníně.

Kontaktní osoba: Ing. Petra Křivánková, tel. 776 742 622, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PŘÍRUČKY A MANUÁLY:

Metodika výpočtu finančního zdraví
Podrobný postup pro doložení příloh k finančnímu zdraví žadatele
Informace k přístupu do portálu farmáře
Postup pro vygenerování formuláře žádosti o dotaci
Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře žádosti přes portál farmáře
Zjednodušený postup pro podání hlášní o změnách přes portál farmáře
Postup pro nastavení emailové komunikace za účelem informování žadatele
Příručka pro zadávání veřejných zakázek  PRV
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie dle velikosti
Praktický příklad pro vyplnění prohlášení o kategorii podniku
Příručka pro publicituDokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Tabulka doporučených projektů  

141.4KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Zápis Výbor 20.10.2020  

3.7MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seznam obdržených žádostí - 4. výzva PRV  

147.8KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Vzor přílohy spolupráce  

138.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prezentace - 4. výzva PRV  

895KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Text výzvy č. 4 PRV  

261.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Počet obyvatel v obcích MAS Jižní Slovácko k 1.1.2020  

226.8KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Mapa území MAS Jižní Slovácko  

194KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Fiche M - konkurenceschopné zemědělství  

744.8KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Fiche N - zpracování uvádění na trh  

664.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Fiche I - nezemědělské podnikání  

555.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Fiche Z - základní služby a obnova vesnic  

706.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Pravidla 19.2.1. pro 4. výzvu  

2.2MB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Vazba na opatření CLLD  

147.8KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Klasifikace odvětví CZ NACE  

215KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Vysvětlivky k CZ NACE  

928.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Interní postupy PRV MAS Jižní Slovácko  

726.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 1 k interním postupům PRV - etický kodex  

221.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Příloha č. 2 k interním postupům PRV  

262.6KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis  

201.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s PRO  

12KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Seznam úspěšných žadatelů  

120KB Stáhnout

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz