• PRV
  • PRV aktuálně

PRV aktuálně ...

Informace k připravovanému vyhlášení 3. výzvy PRV

2019 05 29 AVIZO 3c PRV

  • Vytvořeno dne .

Vybrané žádosti v rámci 2. výzvy PRV v území MAS Dolní Morava

Místní akční skupina Dolní Morava, z.s. zveřejňuje seznam vybraných žádostí zaregistrovaných v rámci 2. výzvy PRV (Programu rozvoje venkova). V rámci 2. výzvy PRV budou podpořeny projekty týkající se nákupu techniky a technologií do vinařství, vinohradnictví, kavárenství či pohostinství.

Další výzva z PRV bude vyhlášena na počátku roku 2019.

tabulka vybrane-zadosti-prv-2

Seznam vybraných žádostí pdf

 

  • Vytvořeno dne .

Výběrová komise - hodnocení projektů

Na zasedání Výběrové komise, která proběhla v pondělí 18. 6., byly zhodnoceny přijaté žádosti z 2. Výzvy PRV. Výběrová komise dále společně hodnotila dvě žádosti, které byly MAS doručeny v 1. výzvě OPZ na příměstské tábory.

vk1

Víc fotek zde

 

  • Vytvořeno dne .

Žadatelé 2. Výzvy z PRV

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. zveřejňuje seznam obdržených žádostí do 2. výzvy PRV, která byla vyhlášena 6. 4. 2018 a příjem žádostí byl ukončen 7. 5. 2018. Byly vyhlášeny fiche M - Konkurenceschopné zemědělství, fiche N - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, fiche I - Nezemědělské podnikání a fiche R - Protipovodňová a protierozní opatření. Žadatelé jsou zemědělští i nezemědělští podnikatelé. Další výzva z PRV bude vyhlášena v roce 2019. Sledujte naše stránky.

tabulka obdren dosti prv2 

Dokument pdf  • Vytvořeno dne .

2. Výzva z PRV ukončena

Příjem žádostí do Výzvy č. 2 z Programu rozvoje venkova byl dnes v 15 hodin ukončen. Zaslané žádosti budou nyní procházet kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a poté věcným hodnocením. Podpořeny budou projekty na zemědělské a nezemědělské podnikání a protipovodňová a protierozní opatření, které splní kriteria Výzvy.

Odkaz na výzvu zde

  • Vytvořeno dne .

Seminář k 2. Výzvě z PRV

Na seminář k druhé Výzvě z Programu rozvoje venkova, kterou Místní akční skupina vyhlásila dne     6. 4. 2018, se přihlásili 4 zájemci z řad zemědělců. Mají zájem o dotace na stroje a zařízení, které přispějí k modernizaci vybavení jejich firmy. Žadatelé mohou své projekty předkládat až do 7. 5. 2018. Kontaktní osobou je Ing. Petra Křivánková.

seminar prv 2

  • Vytvořeno dne .

Zaměstnanci kanceláře MAS

Vedení spolku

© Jižní Slovácko
vytvořil www.pixelhouse.cz